Giấy chứng nhận
 • Trung Quốc Changsha Running Import & Export Co., Ltd. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: FSC
  Số: AS683680
  ngày phát hành: 2019-06-25
  Ngày hết hạn: 2024-06-24
 • Trung Quốc Changsha Running Import & Export Co., Ltd. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: EUIPO
  Số: 017940215
  ngày phát hành: 2018-08-08
  Ngày hết hạn: 2028-08-08
 • Trung Quốc Changsha Running Import & Export Co., Ltd. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: OEKO-TEX
  Số: SH025 176104.1
  ngày phát hành: 2021-11-25
  Ngày hết hạn: 2022-11-30
 • Trung Quốc Changsha Running Import & Export Co., Ltd. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: STO
  Số: SZ2020030679-1E
  ngày phát hành: 2020-03-25
  Ngày hết hạn: 2022-03-25
 • Trung Quốc Changsha Running Import & Export Co., Ltd. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: REACH
  Số: 0154361473a 001
  ngày phát hành: 2020-10-09
  Ngày hết hạn: 2022-10-09
QC Hồ sơ